a
PETROCard Czech s.r.o.
O NÁS
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2012)
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2013)
Samoobslužná čerpací stanice WAY 24, Shopping park Praha (2011)
hledat:
hledat
  Úvodní strana      Podmínky použití
Podmínky použití

Před použitím webových stránek firmy PETROCard Czech s.r.o. (dále „Stránky“) se prosím pečlivě seznamte s těmito podmínkami. Používáním stránek vyjadřujete svůj souhlas těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, stránky prosím opusťte. Podmínky vás seznamují s vašimi zákonnými právy a povinnostmi, obsahují důležitá ustanovení o zřeknutí se odpovědnosti a zvolená zákonná a všeobecná ustanovení. Podmínky platí pro všechny webové stránky společnosti PETROCard Czech s.r.o.

Majitel

Majitelem a provozovatelem těchto internetových stránek je společnost PETROCard Czech s.r.o. se sídlem Čs.exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká Republika.

Uživatelská licence

PETROCard Czech s.r.o. Vám tímto dovoluje prohlížet si tyto stránky a tisknout nebo kopírovat materiály uveřejněné na této internetové prezentaci pro vaše vlastní osobní nekomerční použití. S tou podmínkou ovšem, že schvalujete a uznáváte beze změn obsah takové dohody. A dále, že neporušíte ustanovení chránící autorská práva, obchodní značku a další vlastnická práva společnosti PETROCard Czech s.r.o.. Bez písemného povolení není tedy možné jakýmkoli způsobem prezentovat textové, obrazové a jiné materiály z těchto internetových stránek pro veřejné nebo komerční účely. Zasahovat jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podpory stránek je zakázáno a případné změny či odstranění těchto stránek může provést pouze jejich provozovatel, t.j. společnost PETROCard czech s.r.o..

Zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje ( např. jméno, adresa, e-mailová adresa atd. ), které nám svěřujete při vyplnění objednávky našich produktů či služeb nebo elektronické korespondenci může PETROCard Czech s.r.o. použít v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pouze pro interní účely, jako jsou např. statistické analýzy, upozornění na nové produkty společnosti PETROCard Czech s.r.o. apod. Ze stejných důvodů se ukládají rovněž technické údaje jako např. název domény, ze které uživatel přistupuje k internetové prezentaci, datum a čas přístupu, doba připojení, počet prohlédnutých stránek apod. Tyto údaje se nevztahují k Vašim osobním údajům a slouží výhradně ke statistickým účelům a optimalizaci naší internetové nabídky.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřdenictvím jeho stránek.

Obsah

PETROCard Czech s.r.o. se pravidelně stará o aktualizaci svých internetových stránek, ale nezaručuje, že informace publikované na svých stránkách jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací.

Autorská práva

Texty, úprava, kresby, databáze a ostatní prvky na těchto stránkách, stejně jako tyto internetové stránky samy, jsou chráněny autorským právem a právem výrobce databáze. Některé z názvů, značek a log použitých na této internetové prezentaci jsou chráněné obchodní značky nebo obchodní jména. Nic z toho, co obsahují tyto stránky, nesmí být chápáno jako postoupení licence nebo práva použít jakoukoliv obchodní značku zde uveřejněnou bez písemného povolení společnosti PETROCard Czech s.r.o. nebo třetí osoby, která vlastní obchodní značky uveřejněné na těchto stránkách. Je přísně zakázáno jakékoliv kopírování, přepracování, překlad, úprava, modifikace nebo jakékoliv jiné použití celku nebo jakékoliv části těchto stránek a jejich chráněných prvků, jakoukoliv formou a jakýmikoliv prostředky.

Závěrečná ustanovení

Užívání stránek jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Dotazy, technické problémy a další náležitosti vyplývající z používání těchto internetových stránek řeší vždy jejich provozovatel, t.j. PETROCard Czech s.r.o. (info@on-petrocard.com).

Datum vydání 01.07.2008

Podmínky použití | Firemní kontakty | obchod@on-petrocard.com | Tvorba webu Symplio.cz
Copyright © 2018 PETROCard Czech s.r.o.
a