a
PETROCard Czech s.r.o.
O NÁS
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2012)
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2013)
Samoobslužná čerpací stanice WAY 24, Shopping park Praha (2011)
hledat:
hledat
  Úvodní strana      O společnosti
O společnosti

Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Hlavní náplní její činnosti je vývoj, výroba, prodej a údržba přemístitelných čerpacích stanic řady AVK.

Stanice jsou vyráběny na v několilka základních provedeních, ale mohou být modifikovány podle specifických požadavků jednotlivých zákazníků. Kontejnery, které tvoří hlavní nosnou skříň AVK, jsou vyráběny pod dohledem Českého lodního registru.

AVK má potřebné certifikáty vystavené Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě-Radvanicích, který je autorizovanou osobou pro certifikaci podle platných předpisů a nařízení Evropské unie. Původní technická řešení jsou chráněna celosvětovými patentovými právy.

Společnost je vlastněna a řízena skupinou lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti skladování a distribuce PHM. Nosnou myšlenkou jejich projektu bylo zkonstruovat čerpací stanici samoobslužného typu, s nízkými náklady na instalaci a samotný provoz. Použití nadzemních nádrží ve spojení s moderními elektronickými systémy řízení a dohledu umožnilo splnění těchto požadavků.

Tak vznikly přemístitelné čerpací stanice, které dnes mohou úspěšně konkurovat klasickým čerpacím stanicím. Navíc mají řadu výhod plynoucích ze skutečnosti, že se jedná o výrobek strojírenského průmyslu, nikoli o stavbu.

Rozsah použití AVK je dosti široký.Od velmi jednoduchých podnikových stanic přes říční přístavy a staveniště, až po čerpací stanice pro veřejnost.

Přemístitelné čerpací stanice AVK nalezly své uplatnění také ve státních službách. Několik těchto unikátních stanic slouží v železniční síti Slovenské republiky k plné spokojenosti provozovatelů. Úspory provozních nákladů se počítají na milióny EUR.

AVK mohou být použity také bezpečnostními a záchrannými složkami v mimořádných situacích.

Veřejné čerpací stanice jsou našimi nejnovějšími a nejlépe vybavenými verzemi AVK. Používají pokročilé elektronické systémy vyvinuté speciálně pro tento typ dálkově ovládaných automatických čerpacích stanic. Náš nejvyspělejší AVK byl uveden do provozu v prodejním areálu firmy IKEA v Praze.

PETROCard Czech, s.r.o. spolupracuje s předními českými společnostmi specializujícími se na vývoj zařízení pro výdej paliv, elektronických řídicích systémů a systémů provozní bezpečnosti. Je naší přirozenou snahou zavádět nová technologická řešení a udržovat vysokou úroveň našich výrobků.

Povzbuzeni obchodním úspěchem v sousední Slovenské republice, zahájili jsme propagaci našich výrobků v několika evropských zemích jako je Polsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko a také v rámci Společenství nezávislých států.

V loňském roce jsme zahájili přípravu našeho hlavního exportního projektu, AVK pro zákazníky z různých odvětví průmyslu a dopravy v rámci Indické republiky. Rádi bychom se podíleli na velkorysých plánech indické centrální vlády a vlád jednotlivých svazových států ke zlepšení infrastruktury a úrovně služeb poskytovaných obyvatelstvu venkovských oblastí.Chceme zde také nabídnout své zkušenosti z provozu AVK na železnici.

Adaptabilita, jednoduchost instalace, vysoce automatizovaný provoz, vysoký stupeň provozní bezpečnosti a spolehlivosti, to jsou výhody, které nabízíme našim zákazníkům.

Podmínky použití | Firemní kontakty | obchod@on-petrocard.com | Tvorba webu Symplio.cz
Copyright © 2018 PETROCard Czech s.r.o.
a