a
PETROCard Czech s.r.o.
O NÁS
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2012)
Samoobslužná čerpací stanice AVK Štramberk (2013)
Samoobslužná čerpací stanice WAY 24, Shopping park Praha (2011)
hledat:
hledat
  Úvodní strana      Čerpací stanice pro železnice
Čerpací stanice pro železnice

Speciální železniční verze-přenosný čerpací stroj AVK

Koncepce automatu výdeje kapalin (AVK) vznikla v souladu s požadavky na moderní, pružné, provozně bezpečné a k životnímu prostředí šetrné řešení výdeje PHM s minimálními nároky na stavební úpravy. Přenosný čerpací stroj AVK je výsledkem vývoje, který ve spolupráci s předními českými odborníky uskutečňovala naše společnost. Ta je také výrobcem a generálním dodavatelem AVK.

Jedná se o moderní bezobslužné zařízení určené pro jednoproduktový nebo, je-li použita dělená nádrž, dvouproduktový výdej pohonných hmot (PHM). Veškeré technologické vybavení je umístěno ve speciálním kontejneru, což umožňuje snadnou přepravitelnost a rychlé uvedení do provozu. Výdej PHM je samoobslužný na základě autorizace kartou a odebraného množství PHM je přesně evidováno. Stanice je dálkově řízena a sledována, je možné vytvářet libovolně velkou síť řízenou z jednoho centra.

Provozní bezpečnost AVK

Stanice AVK ke svému provozu potřebuje zdroj elektrického proudu 230 V / 50Hz. Je vybavena záložním agregátem aktivovaným automaticky v případě výpadku dodávek elektrické energie ze sítě. V kontejneru je umístěn samočinný hasicí systém, jehož spuštění je nezávislé na provozu stanice AVK a zdroji elektrického proudu.

Veškeré vstupy do stanice mohou být opatřeny kontaktními čidly a nepřetržitě monitorovány přes řídicí elektronickou jednotku. Při otevření kteréhokoliv otvoru je AVK okamžitě automaticky odstaven z provozu. Výjimkou je pouze plnění nádrže, které se provádí na základě identifikační karty dodavatele PHM. I v tomto případě je výdej PHM ze stanice zastaven. Servisní víka modulu elektroniky a hydrauliky jsou navíc opatřena zámky.

Při neoprávněném vniknutí do stanice AVK (otevření AVK bez identifikační karty dodavatele PHM nebo servisní organizace, násilné vniknutí) je okamžitě vyhlášen poplach. Signál o napadení je zaslán na místo určené provozovatelem (dispečink, policie apod.).

Řízení a správa AVK probíhá přes internetové rozhraní. Zabezpečení všech přenosů je provedeno HTTPS protokolem (používán pro přenosy v bankovní síti).

Správce sítě AVK je nepřetržitě a automaticky informován o stavu jednotlivých stanic v celé síti AVK z jednoho centra. Provozovatel má celkový přehled o provozním stavu stanice. Jeho zodpovědní pracovníci (nebo pracovníci smluvního dodavatele PHM) jsou s dostatečným předstihem upozorňováni na nutnost doplnění PHM do provozní nádrže automatu. Pomocí řízení na dálku má správce možnost stanici zapnout či vypnout, nastavovat prodejní ceny atd. AVK umožňuje nastavit na každou identifikační (odběrovou) kartu specifické podmínky odběru (např. nastavit zvýhodněné ceny pro osoby určené provozovatelem). Škála možností obchodního využití AVK je široká.

Stanici AVK lze na přání zákazníka vybavit kamerovým monitorovacím systémem. Vzhledem ke skutečnosti, že od samého počátku byl systém AVK konstruován jako bezobslužný, jsou veškeré materiály, které jsou ve styku s vnějším prostředím, provedeny v úpravě odolné vůči vandalismu.

Provozní obslužnost

Přenosné čerpací stroje a jejích konfigurace byla zvolena vzhledem k potřebám objednatele. Plnění PHM do železničního vozidla je možné z obou stran a to díky prodloužení výdejního místa pomocí tzv. satelitu. Výdej je zajišťován min. průtokem 80 l/min (rychlovýde, dále jen „RV") pro plnění nádrží lokomotiv a je také doplněn druhou pistolí výdeje s min. průtokem 40 l/min (malovýdej, dále jen „MV") pro plnění nádrží vytápěcího systému osobních vlaků, protože zde bylo použití RV problematické z důvodu malého objemu těchto nádrží.

Varianty AVK

Nejvyužívanější verzí AVK je speciální kontejner s kapacitou provozní nádrže 21 830 l. Jedná se o kontejner standartních rozměrů podle normy ISO 668 (6m tj. 20ft). Tato verze AVK nahrazuje postupně starší variantu s objemem 9 975 l, která je využívána zejména v méně frekventovaných lokalitách.

Technická specifikace
Místo a rok instalace: Slovensko, 2011
Kapacita nádrží (jmenovitá/provozní): 22 900/21 830 l
Vydávaná palivo: Nafta
Počet výdejních míst: 1 (rozšíření o Satelit výdeje, umožňuje plnění z obou stran)
Rychlost výdeje: 1x 40 l/min a 1x 80 l/min
Teoretický výdej PHM za hodinu: až 4800 l/h
Autorizace výdeje: lokální karty
Provoz a správa ČS: Nonstop, samoobsluha, dálková správa

Sestavy více strojů

Pro zajištění obslužnosti míst s velkým objemem výdeje PHM je možné využít větší varianty AVK tzn. Kontejner o délce 9m (30ft) s provozním objemem 35 000 l. Pokud ani toto řešení není vhodné, lze pro zajištění bezproblémového zásobování PHM instalovat kombinaci více strojů o stejných nebo různých objemech provozních nádrží.

Možnosti umístění AVK

Jak je uvedeno výše, AVK je vybaven pro ostrovní provoz při výpadku elektrické energie, bez autorizace kartou není možné provést výdej PHM, má provedení antivandal a je dálkové sledován pomocí sítě GRPS. To umožňuje umístění i do odlehlejších lokalit bez nutnosti stálého dozoru. Rozměry AVK umožňují i ustavení mezi kolejový systém, kde je omezen prostor. Plnění nádrže poté probíhá z čela kontejneru.

Dohled nad sítí AVK

Pro přehled nad sítí přenosných čerpacích strojů byla vytvořena zvláštní sofwarová aplikace, která umožňuje provozovateli mít stále online k dispozici veškeré podstatné informace o všech AVK v síti. Jedná se zejména o pohyb PHM a to jak výdej, tak i doplňování PHM od dodavatele či aktuálního stavu paliva. Přístup do aplikace je přes webové rozhraní a je možné odkudkoli po připojení na síť internet.

Přehled dostupných údajů provozovateli sítě

Označení Zem.délka Zem.šířka Lokalita Palivo Množství Aktualizace Minimum E-mail
AVK-01 x y Nové Město Druhy paliva v nádrži (Nafta nebo benzín) Aktuální množství paliva v nádrži Čas aktualizace údajů o všech AVK Nastavené minimum PHM v nádrži Kontaktní email
AVK-02 x y Nitra
AVK-03 x y Lučenec
AVK-04 x y Štúrovo
x y
x y
x y
x y
x y
x y
AVK-XX x y

Servisní přístup také obsahuje údaje o provozních stavech AVK a umožňuje tak servisnímu středisku předcházet a také na dálku řešit případné abnormální stavy, což přináší další úsporu a zvyšuje stabilitu provozu sítě.

Ochrana životního prostředí

Budováná síť AVK pro Slovenské železnice splňuje stále rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí, a to jak již svou konstrukcí. Jedná se o místně tříplášťové nádrže, které zajišťují dlouhodobý provoz AVK. Zajištění stáčecích míst pro doplnění PHM a také výdejních míst je na velmi vysoké úrovni. Veškeré manipulační plochy jsou řešeny formou záchytných jímek, odtok dešťové vody je zajištěn přes dvou stupňovou filtraci. Filtraci zajišťují speciální sorbenty CHEZACARB. Stav filtrů je dálkově monitorován a umožňuje tak včasnou jejich výměnu.

Ukázky specifických řešení AVK pro železnice

AVK Reference AVK Reference

AVK - výdejní a platební místo (vlevo), satelit pro výdej PHM (vpravo), Slovenské železnice, 2008


AVK Reference

AVK – zachytávač úkapů a satelit pro výdej PHM, Slovenské železnice, 2008

Satelit pro výdej PHM umožňuje tankování z obou stran najednou. Ochranný zachytávač je v celé délce možné manipulace s tankovacím zařízením pro zachycení všech možných úkapů PHM při tankování.

Výhody plynoucí z provozu sítě AVK

  • Zajištění dodávky PHM na všech potřebných místech a úspora nákladů díky omezení přejezdu vlaků
  • Snížená náročnosti obsluhy a dohledu-úspora mezd a nákladů
  • Dálkový dohled nad celou sítí-úspora nákladů
  • Dálkový servisní dohled, možnost předcházení a řešení problémů dálkově-úspora nákladů
  • Redukce provozních nákladů
  • Ekologická bezpečnost
  • Provozní bezpečnost
  • Možnost přesunu AVK v závislosti na potřebách provozovatele


Odeslat nezávazný dotaz / poptávkuPodmínky použití | Firemní kontakty | obchod@on-petrocard.com | Tvorba webu Symplio.cz
Copyright © 2018 PETROCard Czech s.r.o.
a